Sinteza Raportului de inspectie in noiembrie 2018 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 26 - 27 noiembrie 2018, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A. Tinand cont de faptul ca activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate  următoarele:

-verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- informarea publicului;

- stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea listei/chestionarului de control;

- sistemul de management al securitatii- elemente de mentenanta.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin  editia 2017 a brosurii “Informatii la dispozitia publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportament in situatia producerii unui accident major pe amplasament”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei municipiului Ploiesti si primariilor  localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), asociatiilor de locatari si unitatilor de invatamant din zonele de planificare la urgenta; aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel-lukoil.ro, considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuala a informarii publice a fost adoptata ca fiind editia 3, rev.2/2017 si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului.

- Pina la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

-Referitor la audit:

- Sistemul de management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala este certificat de catre organisme de certificare externe (BUREAU VERITAS, AEROQ), monitorizat prin audituri interne conform prevederilor Procedurii de sistem P - SI - 05: "Audit intern" care va fi completata prin definirea auditului de secunda parte.

-Operatorul are intocmite: Registru de evidenta evenimente si Registru de evidenta accidente majore conform Legii 59/2016 .

-Referitor la selectia contractorilor pentru operatiunile de mentenanta si intretinere, Petrotel Lukoil SA are intocmite proceduri, regulamente si instructiuni documentate in care sunt descrise etapele de selectie si desemnare a castigatorilor licitatiilor pentru atribuirea prestarii serviciilor de mentenanta iar in ceea ce priveste lucrarile de revizie/oprire tehnologica, contractorii selectati desfasoara activitatile conform Regulamentului de organizare si desfasurare a reparatiilor capitale.

-Periodicitatea reviziilor generale si a opririlor tehnologice este stabilita conform graficelor aprobate de conducerea societatii iar la stabilirea duratei dintre doua revizii succesive se tine cont, in principal, de scadentele ISCIR, conform prescriptiilor in domeniu.

-Referitor la controlul asupra contractorilor pentru operatiunile de mentenanta si intretinere si a lucrarilor efectuate, rafinaria efectueaza auditarea firmelor terte care executa lucrari pe teritoriul rafinariei pentru verificarea respectarii legislatiei SSM-SU si PM,  prin specialistii sai, asfel:

- in exteriorul rafinariei

- in interiorul rafinariei

- controale zilnice, in baza graficelor lunare de control, efectuate de catre inspectorii SSM-SU si de ecologie

- controale dpdv calitativ si cantitativ efectuate in baza Procedurii operationale –PO – SI – 29 - Planificarea, executia si controlul lucrarilor de reparatii si mentenanta echipamente.

-Lucrarile de intretinere si mentenanta se fac pe baza unor proceduri, regulamente, standarde, directive si acorduri europene, carti tehnice, prescriptii tehnice, prescriptii ISCIR bine documentate, precum si in baza deciziilor conducerii rafinariei si in baza procedurilor proprii ale prestatorilor de servicii cu care rafinaria are incheiate contracte (echipamente si instalatii de detectie/semnalizare si interventie, etc.).

-Procedurile de mentenanta sunt adoptate /revizuite /actualizate /implementate, conform procedurii P-SI 01 Control documente si a procedurii PO-SI-01 Elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor sistemelor de management.

-Evidenta asupra operatiunilor de mentenanta si intretinere se tine prin:

- Cartea tehnica a echipamentului

-Liste in format electronic cu evidenta reparatiilor la utilaje si echipamente care sunt insotite de dosarele aferente de reparatii cu datele tehnice si financiare aferente, in format scris, reglementari care se vor prevedea si in procedura PO – SI – 29/2018 - Planificarea, executia si controlul lucrarilor de reparatii si mentenanta echipamente, cu mentiunea ca in lista cu evidenta reparatiilor la echipamente electrice se vor inscrise toate datele actualizate;

S-au analizat masurie stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării  şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, inclusiv Chestionarul de verificare pe Directiva SEVESO.