Notice: Undefined offset: 3 in /home/faptdive/public_html/plugins/content/adsinside/adsinside.php on line 180

Mining Watch Romania va ataca in instanta noul acord de mediu pentru proiectul minier Certej

Agenţia de Protecţie a Mediului Hunedoara a emis ieri un nou acord de mediu pentru proiectul minier Certej. Noul act substituie şi revizuieşte ilegal acordul de mediu  eliberat de Agenţia Regională de Protecţia Mediului Timişoara anul trecut. Avizul 8/05.07.2012 era atacat în contencios administrativ chiar de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice care ceruse în instanţă anularea sa. Deloc surprinzător însă, tot ieri MMSC a renunţat la procesul pentru anularea acordului de mediu eliberat în 2012, proces ce se judecă la Tribunalul Bucureşti. Titularul de proiect Deva Gold SA a obţinut un prim acord de mediu pentru deschiderea exploatării cu cianuri din localitatea Certeju de Sus în vara anului 2012. În urma demersurilor realizate de societatea civilă, ministrul Rovana Plumb a declarat că Ministerul nu a fost notificat de emiterea respectivului aviz pe care îl considera ilegal şi iresponsabil: 'Este ilegal pentru că încalcă legislaţia românească şi europeană' . Mining Watch România a semnalat faptul că ulterior MMSC a tratat cu delăsare cazul Certej, autorităţile de mediu amânând rând pe rând termenele de judecată până la retragerea definitivă de ieri a acțiunii de pe rolul instanţei. Revizuirea unui acord de mediu, potrivit legii, poate fi întreprinsă doar în cazul modificării unui proiect aprobat, inaintea începerii lucrărilor de construire. În cazul acordului de mediu pentru Certej, procedura a constat în suplinirea documentaţiei incomplete pe baza căreia a fost emis acordul din 2012. Pe 12 noiembrie 2013, APM Hunedoara anunţa însă decizia  Comitetului de Analiză Tehnică de emitere a unui nou acord de mediu în urma completării studiilor de securitate şi a celor de impact asupra sitului Natura 2000 Munţii Metaliferi. Data comunicată  pentru depunerea contestaţiilor publicului interesat a fost 25 noiembrie, urmând ca în baza evaluării comentariilor şi sugestiilor primite, membrii CAT să decidă emiterea sau respingerea acordului de mediu. Cu toate acestea, deşi exploatarea minereurilor auro-argentifere în perimetrul Certej este încadrată cu 'risc major', APM Hunedoara a emis, la doar o zi distanţă de la primirea contestaţiilor un nou acord de mediu revizuit.  “Ministerul Mediului se joacă de-a evaluarea impactului de mediu pe care o presupune un proiect minier de risc major cum e cel de la Certej şi prin agenţiile subordonate vrea să ascundă decizia politică a guvernului USL vis-a-vis de începerea mineritului cu cianuri cu orice preţ în Apuseni” a declarat Roxana Pencea, coordonator programe Mining Watch România. „Vom ataca în instanţă noul aviz emis pentru Certej deoarece nu sunt respectate procedurile legale şi vom notifica şi Comisia Europeană privind această gravă ameninţare la adresa unui sit Natura 2000,” a declarat Ştefania Simion, coordonator juridic Mining Watch România.